ÄKTENSKAPSFÖRORD

Ett äktenskapsförord kan skrivas både före äktenskapet och under äktenskapet. I ett äktenskapsförord avtalar makarna eller blivande makarna, att all egendom ska vara vardera makens enskilda egendom eller att viss egendom ska vara enskild egendom. Enskild egendom undantas från hälftendelning vid bodelning efter äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Om man tidigare bestämt, att egendom ska vara enskild egendom, kan man återinföra giftorätt genom ett nytt äktenskapsförord.