ARVSKIFTE

Ett arvskifte är normalt ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo.

Efter att alla skulder är betalda, kan dödsboets tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna.