BODELNING UNDER ÄKTENSKAP

Ändring av egendomsförhållandena mellan makar kan göras genom bodelning under bestående äktenskap.