BODELNING VID ÄKTENSKAPSSKILLNAD

Vid en äktenskapsskillnad ska normalt en bodelning göras. Bodelning innebär, att man bestämmer hur makarnas egendom ska delas upp dem emellan. Om parterna inte kommer överens om bodelningen, kan båda eller en av dem ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses.