BOUPPTECKNING

När någon har avlidit, ska en bouppteckning göras. Det innebär, att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem/vilka som är dödsbodelägare. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket.