FRAMTIDSFULLMAKT

Med en framtidsfullmakt ges möjlighet, att utse någon annan att sköta dina angelägenheter, när du inte längre kan göra det själv. Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.

Framtidsfullmakt innebär, att du när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig, när du själv inte längre kan det.

Speciella formkrav gäller för framtidsfullmakter.

Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017.