ÖVERLÅTELSEAVTAL FASTIGHET

KÖPEKONTRAKT OCH KÖPEBREV

Det är mycket man måste tänka på, när man överlåter eller förvärvar en fastighet. Vid överlåtelse av fastighet finns formella krav, som måste uppfyllas, för att en överlåtelse ska vara giltig. Vi hjälper gärna till med detta.