SAMÄGANDERÄTTSAVTAL

Att äga lös egendom tillsammans med kamrater eller en fastighet tillsammans med syskon kan ha fördelar, så länge man är överens. Man kan  undvika onödiga diskussioner, konflikter och förstörda relationer med ett samäganderättsavtal.