SAMBOAVTAL

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Ett samboavtal kan skrivas partiellt, t.ex. att sambolagen avtalas bort för sambornas bostad, men att sambolagen ska gälla för gemensamt bohag eller i annat fall kan hela lagen avtalas bort.