SEPARATION SAMBOR

När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap, ska på begäran av någon av dem en bodelning av gemensam bostad och gemensamt bohag göras. Ett bodelningsavtal ska i så fall upprättas.

Om sambor inte kan enas om bodelningen, kan båda eller en av dem ansöka hos tingsrätten, att en bodelningsförrättare ska utses.