SERVITUTSAVTAL

Servitut innebär rätt för en fastighet att på visst sätt utnyttja en annan fastighet. Ett servitut är inte bundet till viss person utan avser fastigheter, oavsett vem som äger dessa. Servitut kan t.ex. avse rätt att nyttja väg, brunn eller brygga.