SKULDEBREV

Ett skuldebrev är en skriftlig handling, som visar en skuld / fordran.

Det är exempelvis vanligt att skriva ett skuldebrev, när två personer köper en bostadsrätt tillsammans men betalar olika insatser.