TESTAMENTE

Ett testamente behöver upprättas för dödsfalls skull, om man inte vill att den legala arvsordningen ska tillämpas vid frånfället. Ett testamente behöver också upprättas, om barnen ska ärva som enskild egendom. Sambor och makar med ej gemensamma barn kan också behöva upprätta ett testamente. Detta är vanligt, när makar och sambor vill skydda varandra.