VÅRDNAD OM BARN, BARNS BOENDE OCH BARNS RÄTT TILL UMGÄNGE MED FÖRÄLDRARNA

I frågor om vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar beslutar domstol, i de fall föräldrarna inte kan enas.